Τρόφιμα & Ζωοτροφές

Τα τρόφιμα έχουν καθορισμένα νομοθετικά όρια για πολλούς κινδύνους, όπως χημικούς και μικροβιολογικούς.

Τεκμηριώστε ότι το Σύστημα Ασφάλειας Τροφίμων που εφαρμόζετε είναι αποτελεσματικό, διασφαλίστε την ποιότητα της παραγωγής σας, ελέγξτε τις προδιαγραφές των προμηθευτών σας.

Τα εργαστήριά μας είναι διαπιστευμένα από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ΙΕC 17025, ως Εργαστήριο Δοκιμών για μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις τροφίμων (Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 102) και είναι πλήρως εξοπλισμένα με όργανα τελευταίας τεχνολογίας, δίνοντάς μας την δυνατότητα να παρέχουμε μία πληθώρα αξιόπιστων υπηρεσιών, όπως: 

  • GMOs (35S, NOS) 
  • Αναλύσεις Διατροφικής Επισήμανσης 
  • Προσδιορισμό Γλουτένης 
  • Πρόσθετα τροφίμων 
  • Μυκοτοξίνες (Αφλατοξίνες και Ωχρατοξίνη) 
  • Επιμολυντές 
  • Βαρέα μέταλλα & Στοιχεία 
  • Ακρυλαμίδιο 
  • Deoxynivalenol, Zearalenole 
  • Μικροβιολογικές αναλύσεις 

Η εταιρεία μας από τις 28.02.2022, έχει αδειοδοτηθεί από το Γ.Χ.Κ., ως η μοναδική Πειραματική Μονάδα στην Ελλάδα που έχει οργανωθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις Αρχές της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (Ο.Ε.Π. – GLP), για τη διεξαγωγή μελετών προσδιορισμού υπολειμμάτων και ρυπαντών (αναλυτικό μέρος). 

H επιστημονική μας ομάδα είναι άρτια στελεχωμένη, αποτελούμενη από χημικούς, χημικούς μηχανικούς, κτηνίατρους, βιολόγους, γεωπόνους, τεχνολόγους τροφίμων, και υγιεινολόγους, και είναι διαθέσιμη να δώσει τις κατάλληλες λύσεις σε κάθε ερώτημα. 

LinkedIn
LinkedIn