Χημικές Αναλύσεις Νερού για Προσδιορισμό Τοξικών Οργανικών Ουσιών

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, οι οργανικές ενώσεις που πρέπει να ελέγχονται στο πόσιμο νερό είναι οι εξής:

 • Ακρυλαμίδιο (γονιδιοτοξική και καρκινογόνος ουσία)
 • Βενζόλιο (μυελοτοξική και καρκινογόνος ουσία)
 • Βενζο-α-πυρένιο (καρκινογόνος ουσία)
 • 1,2 διχλωροαιθάνιο (καρκινογόνος ουσία)
 • Επιχλωρυδρίνη (τοξική ουσία)
 • Παρασιτοκτόνα (υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών)
 • Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (βενζο(β)φθορανθένιο, βενζο(κ)φθορανθένιο, βενζο(η,θ,ι)περυλένιο, και ινδενο(1,2,3-γ,δ)πυρένιο), (καρκινογόνες ουσίες)
 • Τριχλωροαιθένιο και τετραχλωροαιθένιο (μεταλλαξιογόνες και τοξικές ουσίες)
 • Τριαλογονομεθάνια (χλωροφόρμιο, βρωμοφόρμιο, διβρωμοχλωρομεθάνιο, βρωμοδιχλωρομεθάνιο) (μεταλλαξιογόνες και τοξικές ουσίες)
 • Βινυλοχλωρίδιο (καρκινογόνος ουσία).

Τα Εργαστήριά μας είναι διαπιστευμένα (Αρ. Πιστοποιητικού Διαπίστευσης 102) και για χημικές αναλύσεις δειγμάτων νερού και τροφίμων για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών, πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων κ.α..

Μικροβιολογικές και Χημικές Αναλύσεις Νερού Γεωτρήσεων

Για την ανίχνευση και προσδιορισμό των παραπάνω ουσιών και με σκοπό τα αποτελέσματα των αναλύσεων να καλύπτουν τις προδιαγραφές της νομοθεσίας για την ανάλυση των παραμέτρων, όσον αφορά την ορθότητα, την πιστότητα και τα όρια ανίχνευσης, απαιτείται η χρήση σύγχρονων αναλυτικών οργάνων.

Τα εργαστήριά μας είναι εξοπλισμένα με συστήματα αέριας χρωματογραφίας τελευταίας τεχνολογίας με όλους τους τύπους των ανιχνευτών (GC-MS, GC-ECD, GC-NPD, GC-FID) και με configuration που υπερκαλύπτει όλες τις απαιτήσεις για την εγκυρότητα και την ορθότητα των αποτελεσμάτων, ώστε αυτά να είναι σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις. Επιπλέον με το σύστημα “purge and trap” που διαθέτουν τα εργαστήριά μας, είναι εφικτή η πραγματοποίηση αναλύσεων για τις πτητικές ουσίες (βενζόλιο, τρι & τετραχλωροαιθένιο, τριαλογομεθάνια και βινυλοχλωρίδιο), σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα (ISO 15680, EPA 524 και APHA 6200).

Η ανάλυση των φυτοφαρμάκων από τα εργαστήριά μας, περιλαμβάνει 115 διαφορετικές δραστικές ουσίες και μεταβολίτες, από όλες τις κατηγορίες των ευρέως χρησιμοποιούμενων φυτοφαρμάκων (οργανοφωσφορικά, πυρεθρινοειδή,  καρβαμιδικά, οργανοχλωριωμένα, τριαζίνες, τριαζόλες, δινιτροανιλίνες, βενζοϋλουρίες, αμίδια κ.α.).

Το επιστημονικό μας προσωπικό με την μακρόχρονη εμπειρία του, σε συνδυασμό με την πληρότητα του απαιτούμενου εξοπλισμού, μας δίνει την πεποίθηση ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε πλήρως ένα σύστημα ποιοτικού ελέγχου του νερού, ώστε να βεβαιώνεται ότι το νερό που πίνουν οι καταναλωτές είναι ασφαλές.

Ωράριο

Δευτέρα

9:00π.μ.–5:00π.μ.

Τρίτη

9:00π.μ.–5:00π.μ.

Τετάρτη

9:00π.μ.–5:00π.μ.

Πέμπτη

9:00π.μ.–5:00π.μ.

Παρασκευή

9:00π.μ.–5:00π.μ.

Σάββατο - Κυριακή

Κλειστά

Για Οποιαδήποτε ΑπορίαΕπικοινωνήστε Μαζί μας

  Όνομα*

  E-mail*

  Θέμα*

  Μήνυμα

  LinkedIn
  LinkedIn