Νερά

Το νερό - ή κατά IUPAC «οξειδάνιο» - είναι η πιο διαδεδομένη ένωση στη φύση, με άπειρες χρήσεις στην καθημερινότητά μας.
Διασφαλίστε την ποιότητα του νερού που χρησιμοποιείτε, όποια και αν είναι η χρήση του.

Τα εργαστήριά μας είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ΙΕC 17025, ως Εργαστήριο Δοκιμών για μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις νερών και ως Εργαστήριο Δειγματοληψίας νερού (Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 102), και έχουν την έγκριση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας – EEAE για πραγματοποίηση ελέγχων ραδιενεργών ουσιών σε νερά.

Πραγματοποιούμε αναλύσεις για:

 • Πόσιμα νερά, πισίνες, θαλάσσια νερά
 • Νερά και Υγρά Αιμοδιάλυσης Μονάδων Αιμοκάθαρσης
 • Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, επιμολυντές – στους οποίους περιλαμβάνονται πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH), nonyl phenol, 17β-estradiol, PFAs – και βαρέα μέταλλα
 • Πλαστικοποιητές (μετανάστευση από υλικά συσκευασίας) σε νερά
 • Λεγεωνέλλα (και μελέτη εκτίμησης κινδύνου)
 • Γεωτρήσεις για αδειοδοτήσεις
 • Ραδιενεργές ουσίες
 • Νερό για την παραγωγή φαρμάκων, καλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής.
 • Ανίχνευση Νοροϊού και Ηπατίτιδας Α
 • Ανίχνευση παρασίτων (Διαπιστευμένες δοκιμές για Cryprosporidium spp και Giardia lamblia)
 • Παρακολούθηση ραδιενέργειας
 • Οργανοληπτικές δοκιμές
 • Μικροβιολογικές αναλύσεις
 • Φυσικοχημικές αναλύσεις

Η εταιρεία μας από τις 28.02.2022, έχει αδειοδοτηθεί από το Γ.Χ.Κ., ως η μοναδική Πειραματική Μονάδα στην Ελλάδα που έχει οργανωθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις Αρχές της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (Ο.Ε.Π. – G.L.P.), για τη διεξαγωγή μελετών προσδιορισμού υπολειμμάτων και ρυπαντών (αναλυτικό μέρος). 

Frequently Asked Questions

He has developed essays in the following areas: UPLC-MS/MS, GC-FID, in vivo microdialysis, HPLC-(UV, fluorescence, electrochemical).
What products are cosmetics?

Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework. Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Is animal testing required?

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits.

What are the alternatives?

Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

Where is animal testing safe?

Keeping your eye on the ball while performing a deep dive on the start-up mentality to derive convergence on cross-platform integration.

LinkedIn
LinkedIn