Κεραμικά υλικά

Τα κεραμικά υλικά είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στο χώρο των τροφίμων για οικιακή ή ακόμα και βιομηχανική χρήση, αφού προσφέρουν μια διαφορετική ταυτότητα στο τελικό προϊόν.

Οι ποσότητες μολύβδου και καδμίου που απελευθερώνονται από τα κεραμικά αντικείμενα που έρχονται ή προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, καθορίζονται νομοθετικά, αναλόγως της κατηγορίας τους.

Τα εργαστήριά μας είναι διαπιστευμένα από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ΙΕC 17025, ως Εργαστήριο Δοκιμών για αναλύσεις κεραμικών υλικών  (Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 102) και είναι πλήρως εξοπλισμένα με όργανα τελευταίας τεχνολογίας, δίνοντάς μας την δυνατότητα να παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες, όπως: 

  • Μετανάστευση Pb & Cd 

Η εταιρεία μας από τις 28.02.2022, έχει αδειοδοτηθεί από το Γ.Χ.Κ., ως η μοναδική Πειραματική Μονάδα στην Ελλάδα που έχει οργανωθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις Αρχές της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (Ο.Ε.Π. – GLP), για τη διεξαγωγή μελετών προσδιορισμού υπολειμμάτων και ρυπαντών (αναλυτικό μέρος). 

LinkedIn
LinkedIn