Επιφάνειες

Τα εργαστήριά μας είναι διαπιστευμένα από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ΙΕC 17025, ως Εργαστήριο Δοκιμών για μικροβιολογικές αναλύσεις σε δείγματα επιφανειών (Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 102) και είναι πλήρως εξοπλισμένα με όργανα τελευταίας τεχνολογίας, δίνοντάς μας την δυνατότητα να παρέχουμε μία πληθώρα αξιόπιστων υπηρεσιών, όπως: 

  • Νοροϊός (Ανίχνευση και ποσοτικοποιημένος προσδιορισμός, διαπιστευμένη δοκιμή) 
  • Ηπατίτιδα Α (Ανίχνευση και ποσοτικοποιημένος προσδιορισμός, διαπιστευμένη δοκιμή) 
  • Μικροβιολογικές αναλύσεις 

Τα εργαστήριά μας είναι διαπιστευμένα για Οριζόντιες μεθόδους δειγματοληψίας για μικροβιολογικές δοκιμές σε δείγματα επιφανειών με τη χρήση τρυβλίων επαφής και βαμβακοφόρων στυλεών (swabs). 

LinkedIn
LinkedIn