Απόβλητα

Τα εργαστήριά μας είναι διαπιστευμένα από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ΙΕC 17025, ως Εργαστήριο Δοκιμών για μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις νερών και αποβλήτων (Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 102) και είναι πλήρως εξοπλισμένα με όργανα τελευταίας τεχνολογίας, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να παρέχουμε μία πληθώρα αξιόπιστων υπηρεσιών σε λύματα, λάσπες & εδάφη, υγρά ή στερεά, επεξεργασμένα και μη απόβλητα, όπως:

  • SARS CoV-2 ανίχνευση RNA (Διαπιστευμένη δοκιμή)
  • Ραδιενέργεια
  • BOD, COD, TSS, Άζωτο, Φωσφορικά, NO2, NO3, pH
  • Λοιπές χημικές αναλύσεις
  • Μικροβιολογικές αναλύσεις

Η εταιρεία μας από τις 28.02.2022, έχει αδειοδοτηθεί από το Γ.Χ.Κ., ως η μοναδική Πειραματική Μονάδα στην Ελλάδα που έχει οργανωθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις Αρχές της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (Ο.Ε.Π. – GLP), για τη διεξαγωγή μελετών προσδιορισμού υπολειμμάτων και ρυπαντών (αναλυτικό μέρος).

LinkedIn
LinkedIn