Συλλέχθηκαν τα πρώτα δείγματα για τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με τις PFAS στο αίμα

3 Ιουλίου 2023

Τον Οκτώβριο του 2022, η Eurofins ανακοίνωσε την έναρξη της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής έρευνας για τις PFAS στο αίμα. Πριν μερικές ημέρες, η Eurofins Belgium ξεκίνησε τη συλλογή των πρώτων δειγμάτων αίματος από τους 9000 συμμετέχοντες!

Η συσσώρευση των PFAS στο αίμα έχει συνδεθεί με διάφορους κινδύνους για την υγεία. Το έργο θα προσφέρει πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η έκθεση του ανθρώπου σε PFAS μπορεί να περιοριστεί στο μέλλον.

Δείτε το κατατοπιστικό βίντεο εδώ: https://www.linkedin.com/posts/eurofins_largest-pfas-biomonitoring-project-in-europe-activity-7066379745684267008-dF8b?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

LinkedIn
LinkedIn