Προσωπικό

Τα Εργαστήριά μας με απόλυτη προσήλωση στην συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας και την ολοκληρωμένη παροχή εργαστηριακών, ερευνητικών και μελετητικών λύσεων, συνεργάζονται με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα προς όφελος των πελατών μας και με δεδομένη την προσφορά αξιόπιστων λύσεων στους τομείς Υγείας και Περιβάλλοντος, με στόχο την μεγιστοποίηση της ποιότητας και ασφάλειας των δικών σας υπηρεσιών.

H επιστημονική μας ομάδα είναι άρτια στελεχωμένη, αποτελείται από χημικούς, χημικούς μηχανικούς, κτηνίατρους, βιολόγους, γεωπόνους τεχνολόγους τροφίμων, και υγιεινολόγους, και είναι διαθέσιμη στο να δώσει τις κατάλληλες λύσεις σε κάθε ερώτημα.

LinkedIn
LinkedIn