Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που μπορεί να αποτελούνται από διαπιστευμένους χημικούς, μικροβιολογικούς και βιολογικούς ελέγχους, δειγματοληψία καθώς και μελέτες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, σε πληθώρα δειγμάτων όπως:
 • Νερό
 • Τρόφιμα
 • Περιβαλλοντικά Δείγματα
 • Φάρμακα
 • Καλλυντικά
 • Συμπληρώματα Διατροφής
Η Eurofins Aναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
 • Είναι διαπιστευμένη από τον ΕΣΥΔ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ΙΕC 17025 με ένα ευρύ πεδίο διαπίστευσης
 • Διαθέτει άδεια διενέργειας δοκιμών σε Φαρμακα, Καλλυντικά και Συμπληρώματα Διατροφής από τον ΕΟΦ, καθώς και πιστοποιητικό EU-GMP
 • Έχει την έγκριση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας – EEAE για πραγματοποίηση ελέγχων ραδιενεργών ουσιών σε νερά
 • Έίναι εγκεκριμένη από τον φορέα πιστοποίησης Quality Scheme for food – QS για αναλύσεις φυτοπροστατευτικών ουσιών σε φρούτα & λαχανικά,
 • Είναι εγκεκριμένο εργαστήριο από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (International Olive Council) για αναλύσεις ελαιολάδου
 • Επιπροσθέτως, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2015 – Διαχείριση Ποιότητας, EN ISO 14001:2015 – Περιβαλλοντική Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας, και ISO 45001:2018 – Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια
LinkedIn
LinkedIn