Παράταση της περιόδου έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate

20 Φεβρουαρίου 2023
📌 Με τον νέο Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2364, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατείνει την περίοδο έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate κατά ένα έτος, δηλαδή μέχρι την 15η Δεκεμβρίου του 2023.
Η ομάδα αξιολόγησης για την γλυφοσάτη (AGG) αποτελείται από τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία και τη Σουηδία. Η διαδικασία για την αξιολόγηση της αίτησης ανανέωσης ξεκίνησε το 2020.
Η αξιολόγηση της δραστικής ουσίας glyphosate έχει καθυστερήσει, ως εκ τούτου κρίθηκε αναγκαίο να παραταθεί η περίοδος έγκρισης της εν λόγω δραστικής ουσίας.
✔️Στην Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών, πραγματοποιούμε διαπιστευμένα την ανάλυση για τη δραστική ουσία glyphosate, σε πλήθος υποστρωμάτων.
Επικοινωνήστε μαζί μας: waternet@ergastiria.gr | 2107470500
Διαβάστε περισσότερα για τον νέο κανονισμό: L_2022312EL.01009901.xml (europa.eu)

 

LinkedIn
LinkedIn