Όραμα

Το όραμα της εταιρείας μας είναι η συνεχής ανάπτυξη και η κάλυψη των αναγκών των πελατών μας, με γνώμονα τόσο την υπευθυνότητα και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών όσο και το σεβασμό προς τους συνεργάτες, προμηθευτές, εργαζομένους, κοινωνία και περιβάλλον.

Με βαθιά γνώση των αναγκών της αγοράς στον κλάδο των αναλύσεων, διαθέτουμε πολύχρονη εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών, έμπειρο και συνεχώς εκπαιδευόμενο ανθρώπινο δυναμικό. Η Eurofins AAL επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και την ολοκληρωμένη παροχή εργαστηριακών, ερευνητικών και μελετητικών λύσεων.

Στόχος μας, η ασφάλειά σας!

LinkedIn
LinkedIn