Νέοι Κανονισμοί για αλλαγές MRLs σε δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων

3 Μαΐου 2023

Νέοι Κανονισμοί για αλλαγές MRLs σε δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Δύο νέοι Κανονισμοί που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, τροποποιούν τα MRLs ως προς την υπολειμματικότητα ορισμένων δραστικών ουσιών μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2023/679 αφορά τις ουσίες pyridaben, pyridate, pyriproxyfen και triclopyr και ο Κανονισμός (ΕΕ) 2023/710 αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών bromopropylate, chloridazon, fenpropimorph, imazaquin και tralkoxydim μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.

Εξασφαλίστε τη συμμόρφωση των προϊόντων σας με αναλύσεις υπολειμματικότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Η Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών διαθέτει αξιοπιστία, τεχνογνωσία, εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και δυνατότητα παράδοσης αποτελεσμάτων εντός 24 ή 48 ωρών.

LinkedIn