Νέα ΚΥΑ για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

26 Μαΐου 2023

Εναρμόνιση της Εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. 

Δημοσιεύθηκε στις 25 Μαΐου 2023 το ΦΕΚ 3525 με τη νέα ΚΥΑ, που αφορά στην Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

▶️ Στόχοι της νέας Απόφασης είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας από τις δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται στη μόλυνση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, μέσω της εξασφάλισης ότι είναι υγιεινό και καθαρό, καθώς και η βελτίωση της πρόσβασης σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

 Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από οποιουσδήποτε:

 μικροοργανισμούς 

 παράσιτα, και 

 ουσίες, οι οποίες, σε αριθμούς ή ορισμένες συγκεντρώσεις, συνιστούν δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

✔️ Στην Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών έχουμε πολυετή εμπειρία στην ανάλυση νερών και είμαστε ήδη σε ετοιμότητα, ώστε να ανταπεξέλθουμε στις νέες αυτές απαιτήσεις.

🔬 Πραγματοποιούμε αναλύσεις νερού για VOCs, PFAS, μέταλλα, ακρυλαμίδιο, PAHs, παρασιτοκτόνα, μικροκυστίνη-LR, μικροβιολογικές και λοιπές φυσικοχημικές παραμέτρους.

👉 Επικοινωνήστε μαζί μας: 

📧 waternet@ergastiria.gr 📞 +30 210 7470500 🌐 www.ergastiria.gr

Μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα ΚΥΑ στον πιο κάτω σύνδεσμο.

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230203525

LinkedIn