Νέα Επιστημονική Γνώμη της EFSA για MOSH – MOAH

14 Σεπτεμβρίου 2023

Οι υδρογονάνθρακες ορυκτελαίων (MOH) αποτελούνται από κορεσμένους υδρογονάνθρακες (MOSH) και αρωματικούς υδρογονάνθρακες (MOAH).

Οι υδρογονάνθρακες ορυκτελαίων μπορούν να εισέλθουν στα τρόφιμα με πολλούς τρόπους:

  • μέσω της μόλυνσης του περιβάλλοντος,
  • της χρήσης λιπαντικών για μηχανήματα,
  • των απελευθέρωσης παραγόντων,
  • των βοηθημάτων επεξεργασίας,
  • των πρόσθετων τροφίμων ή των ζωοτροφών και
  • της μετανάστευσης από υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Συσσώρευση MOSH παρατηρείται σε διάφορους ιστούς, με ειδικές διαφορές για κάθε είδος.

Στη νέα επιστημονική γνώμη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από την EFSA αναφέρεται πως, βάσει ερευνών σε διάφορες ηλικιακές κατηγορίες, οι ομάδες τροφίμων με την υψηλότερη μέση συνεισφορά στη μέση διατροφική έκθεση σε MOSH ήταν τα «Σιτηρά και προϊόντα με βάση τα δημητριακά», «Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα» και «Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και κύρια παράγωγά τους».

Από δεδομένα αναλύσεων που ανακτήθηκαν, προέκυψε πως τα υψηλότερα επίπεδα MOSH και MOAH αναφέρθηκαν για τα δείγματα «πυρηνέλαιου».

Η EFSA τέλος αναφέρει πως οι συγκεντρώσεις των MOH στα τρόφιμα θα πρέπει να προσδιορίζονται σύμφωνα με το έγγραφο καθοδήγησης του JRC.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την επιστημονική γνώμη στο πιο κάτω link.

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2023.8215

LinkedIn
LinkedIn