Μια άλλη πλευρά της Πανδημίας του Covid-19

10 Οκτωβρίου 2022

Μια άλλη πλευρά της Πανδημίας του Covid-19:

  • Θεαματική διαφοροποίηση στις τροφιμογενείς λοιμώξεις και τις επιδημικές συρροές κατά το 2020.
  • Εντυπωσιακές μειώσεις σε κρούσματα και επιδημικές συρροές κρουσμάτων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας των Τροφίμων.

Η Έκθεση Ενιαίας Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης φανερώνει μείωση στις αναφερθείσες ζωοανθρωπονόσους στον άνθρωπο και στις τροφιμογενείς συρροές κρουσμάτων το 2020.

Οι καμπυλοβακτυριδιάσεις ήταν οι πιο δηλωθείσες ανθρωποζωονόσοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020, με 120.946 περιστατικά συγκρινόμενα με περισσότερα από 220.000 του προηγούμενου έτους. Ακολουθούσαν οι Σαλμονελλώσεις με 52.702 κρούσματα συγκρινόμενα με εκείνα 88.000 του 2019. Επίσης, ο αριθμός των αναφερθεισών των τροφιμογενών συρροών κρουσμάτων μειώθηκε επίσης κατά 47%. Αυτά είναι αναφερόμενα ευρήματα από την Ετήσια Έκθεση της ΕΕ για τις Ανθρωποζωονόσους, σύμφωνα με τα EFSA & ECDC (annual EU One Health zoonosis report, by EFSA and ECDC).

Πτώση  7% – 53%

Οι ειδικοί επιστήμονες αναγνώρισαν την επίδραση της πανδημίας του Covid-19 στην Ευρώπη στην αναφερθείσα αξιοσημείωτη πτώση των περιστατικών ανθρωποζωονόσων στους ανθρώπους – που κυμαίνεται 7% -53%, ανάλογα με το εξεταζόμενο νόσημα και τις τροφιμογενείς συρροές κρουσμάτων.

Πιθανοί παράγοντες

Πίσω από την σημαντική μείωση των περιστατικών περιλαμβάνουν αλλαγές σε συμπεριφορές και συνήθειες υγιεινής, περιορισμοί στα ταξίδια και τα μαζικά γεγονότα, το κλείσιμο των εστιατορίων, την καραντίνα, τους περιορισμούς της ελευθεροκοινωνίας και στα άλλα περιοριστικά μέτρα όπως η χρήση μάσκας, φυσική αποστασιοποίηση και η εξυγίανση των χεριών.

Συχνότερα νοσήματα

Τα αμέσως συχνότερα νοσήματα αυτής της ομάδας ήταν οι Υερσινιώσεις (5.668) και οι λοιμώξεις που προκαλούνται από Shigatoxin-producing E.coli (4,446). Οι Λιστεριώσεις συνιστούν την Πέμπτη πιο συχνή ανθρωποζωονόσο που αναφέρθηκε (1.876 περιστατικά) και προσβάλλουν κυρίως άτομα άνω των 64 ετών. Μάλιστα οι λιστεριώσεις και οι λοιμώξεις από τον ιό του Δυτικού Νείλου είχαν την μεγαλύτερη θνητότητα και εισαγωγές στα νοσοκομεία – με τις πλείστες των τοπικά νοσήσεων, αναφέρθηκαν στην Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία. Η έκθεση, επίσης, παρακολουθεί και καταγράφει τις τροφιμογενείς συρροές κρουσμάτων στην ΕΕ, συμβάντα κατά τα οποία τουλάχιστον δύο άτομα νοσούν από το ίδιο μολυσμένο τρόφιμο. Ένα σύνολο από 3.086 τροφιμογενείς συρροές κρουσμάτων αναφέρθηκαν κατά το 2020. Οι Σαλμονέλλες παρέμειναν ο πιο συχνά απομονούμενος αιτιολογικός παράγοντας και προκάλεσαν το 23% των επιδημικών συρροών κρουσμάτων. Οι συχνότερες πηγές των σαλμονελλών αυτών ήταν τα αυγά, προϊόντα με αυγά και χοιρινό κρέας. Η έκθεση, επίσης, περιλαμβάνει δεδομένα για Mycobacterium bovis/caprae, Brucella, Trichinella, Echinococcus, Toxoplasma gondii, rabies, Q fever και tularaemia.

Χρήσιμα εργαλεία

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων έχει δημοσιεύσει δύο διαδραστικά εργαλεία για τις τροφιμογενείς συρροές κρουσμάτων (story map & dashboard). To storymap παρέχει γενικές πληροφορίες στις τροφιμογενείς συρροές κρουσμάτων, τους αιτιολογικούς παράγοντες και τα εμπλεκόμενα τρόφιμα – οχήματα. Το dashboard επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να αναζητήσουν μεγάλο όγκο από δεδομένα πάνω στις τροφιμογνείς συρροές κρουσμάτων που συλλέχθηκαν από την EFSA από τα κράτη μέλη και από άλλες χώρες με σχετικές αναφορές-εκθέσεις από το 2015.

 ΠΗΓΕΣ:

LinkedIn
LinkedIn