Μελέτη για τη Legionella σε υδραυλικές εγκαταστάσεις της Αθήνας και άλλων τριών ευρωπαϊκών πόλεων με χρήση ASV

27 Ιουνίου 2023

Η Legionella pneumophila είναι το βακτήριο που είναι υπεύθυνο για την πρόκληση της νόσου των λεγεωνάριων, μιας σοβαρής πνευμονικής ασθένειας. Η κατανόηση των βακτηριακών αλληλεπιδράσεων που διέπουν την ανάπτυξη του βακτηρίου Legionella σε υδάτινα περιβάλλοντα, θα μπορούσε να συμβάλλει στον έλεγχο και την αντιμετώπισή της.

Στόχος μιας νέας μελέτης που πραγματοποιήθηκε από Ευρωπαίους επιστήμονες, ήταν να πραγματοποιηθεί σκιαγράφηση των βακτηριακών κοινοτήτων στα δίκτυα ύδρευσης κτιρίων σε τέσσερις ευρωπαϊκές πόλεις (Αθήνα, Κοπεγχάγη, Βαρσοβία, Ρώμη) με αλληλούχιση γονιδιώματος αμπλικονίου (ASV) και να εντοπιστούν θετικές και αρνητικές συσχετίσεις με την καλλιεργήσιμη Legionella.

Ορισμένες από τις συσχετίσεις που εντοπίστηκαν στη μελέτη, υποστηρίζονται από εργαστηριακές μελέτες, όμως άλλες είναι αντίθετες από ό,τι αναμενόταν. Αυτό υπογραμμίζει τις δυσκολίες στη μετάφραση ορισμένων αποτελεσμάτων καλλιεργειών σε πολύπλοκα σενάρια της πραγματικής ζωής. Ωστόσο, είναι σημαντικό ότι οι θετικές και αρνητικές συσχετίσεις πραγματοποιήθηκαν σε πολλά κτίρια και υδραυλικά συστήματα διαμερισμάτων. Αυτό θα βοηθήσει στην ανάπτυξη καλύτερων μέτρων ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των προβιοτικών προσεγγίσεων, και στην κατανόηση των οικολογικών σχέσεων που μπορούν να γενικευτούν σε διαφορετικά μηχανικά συστήματα νερού.

Δείτε ολόκληρη τη μελέτη στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frmbi.2023.1170824/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Microbiomes&id=1170824

LinkedIn
LinkedIn