Μελέτες

Ειδικός τομέας των Εργαστηρίων μας δραστηριοποιείται στην εκπόνηση μελετών και εφαρμογών στο χώρο της προστασίας του Περιβάλλοντος.

Η παροχή υπηρεσιών καλύπτει:

  • Διαχειριστικά προγράμματα προστασίας υδάτινων πόρων
  • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Εξειδικευμένη συμβουλευτική δράση στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και της Υγιεινής της Εργασίας

Η πολυετής εμπειρία μας, δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής ολοκληρωμένων τεχνικών ελέγχων και αξιοποίησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και δεδομένων για την αντιμετώπιση του κάθε προβλήματος με προγράμματα, προτάσεις και εφαρμογές, που καλύπτουν όλο το θέμα «Προστασία και Υγιεινή Περιβάλλοντος».

Η συμμετοχή μας σε Πανελλήνια ενημερωτικά προγράμματα σε επίπεδο δημιουργικό, οργάνωσης και συντονισμού οφείλεται στην ειδική τεχνογνωσία που διαθέτουμε για τα θέματα αυτά.

Η υποδομή μας σε ζητήματα:

  • Πληροφορικής του Περιβάλλοντος,
  • Νομοθεσίας,
  • Διαχείρισης και
  • Οικονομίας

Στο χώρο του ποιοτικού ελέγχου και της προστασίας της Δημόσιας Υγείας έχει ισχυρό σύμμαχο την εκτεταμένη και συσσωρευμένη εμπειρίας μας και είναι ζωτικής σημασίας για ένα επιτυχημένο μελετημένο αποτέλεσμα.

LinkedIn
LinkedIn