Η Ευρώπη διερευνά τη νοθεία στο μέλι

30 Μαρτίου 2023

Η νέα συντονισμένη δράση της ΕΕ με την ονομασία «From the hives», πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία της ΓΔ SANTE σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές 18 χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Το μέλι περιέχει φυσικά σάκχαρα, ενώ θεωρείται νοθεία η τεχνητή προσθήκη σε αυτό συστατικών όπως νερό ή φθηνά σιρόπια ζάχαρης για να αυξηθεί ο όγκος του.

Ο κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία θεωρείται χαμηλός, όμως τέτοιες πρακτικές εξαπατούν τους καταναλωτές και θέτουν σε κίνδυνο τους έντιμους παραγωγούς καθώς αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό από φορείς που μπορούν να μειώσουν τις τιμές χάρη στα παράνομα και φθηνά συστατικά.

Το «From the Hives» στόχευε τις εισαγωγές μελιού στην ΕΕ. Οι ύποπτοι φορείς εισαγωγής ή εξαγωγής εντοπίστηκαν χάρη σε μια αρχική φάση συλλογής δειγμάτων μελιού στα συνοριακά σημεία εισόδου στις συμμετέχουσες χώρες και χάρη σε μια δεύτερη φάση συλλογής πληροφοριών που υποστηρίζεται από την OLAF. Ως τρίτη φάση, οι εθνικές αρχές και η OLAF διενήργησαν έρευνες σε τόπους εισαγωγής, μεταποίησης, ανάμειξης και συσκευασίας ύποπτων αποστολών.

Παράλληλα, στην έρευνα εντοπίστηκαν περιπτώσεις απάτης ως προς την καταγωγή των μελιών, καθώς οι ετικέτες έφεραν ψευδείς επισημάνσεις προέλευσης του προϊόντος.

Η ΕΕ είναι εισαγωγέας μελιού καθώς η εσωτερική ζήτηση είναι υψηλότερη από την εγχώρια παραγωγή. Κατά τη συντονισμένη δράση της ΕΕ, διαπιστώθηκε ότι 133 επιχειρήσεις (70 εισαγωγείς και 63 εξαγωγείς) εμπλέκονταν σε αποστολές μελιού για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι ήταν νοθευμένο.

Οι χώρες που συμμετείχαν στη δράση ήταν οι: Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία, Νορβηγία και Ελβετία.

 

LinkedIn