Για πρώτη φορά θεσπίζεται ανώτατο όριο για τα ασκορβικά στα ψάρια

30 Ιανουαρίου 2023

Για πρώτη φορά θεσπίζεται ανώτατο όριο για τα ασκορβικά στα ψάρια.

Μέχρι σήμερα, δεν είχε καθοριστεί ανώτατο επίπεδο για τα εν λόγω πρόσθετα τροφίμων και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή παρασκευαστική πρακτική, σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο.

 ΠΗΓΗ: Publications Office (europa.eu)

LinkedIn