Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου: Χαμηλότερα επίπεδα για το αρσενικό στα τρόφιμα

20 Μαΐου 2023

Η Επιτροπή πρόσφατα ενέκρινε νέους κανόνες για τη μείωση της παρουσίας αρσενικού στα τρόφιμα.

Το ανόργανο αρσενικό μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του δέρματος, της ουροδόχου κύστης και των πνευμόνων.

Το αρσενικό είναι παρόν σε χαμηλές συγκεντρώσεις στα πετρώματα, το έδαφος και τα φυσικά υπόγεια ύδατα, με τα τρόφιμα και το πόσιμο νερό να αποτελούν τις κύριες οδούς έκθεσης του ανθρώπου σε αυτό. 

Η υιοθέτηση χαμηλότερων ανώτατων επιπέδων (MLs) σηματοδοτεί ένα άλλο σημαντικό βήμα για την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Καταπολέμησης του Καρκίνου για τον περιορισμό ή την εξάλειψη του καρκινογόνου κινδύνου που σχετίζεται με τις χημικές ουσίες στα τρόφιμα.

Η απόφαση αυτή, εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια των κρατών μελών να παρακολουθήσουν την παρουσία αρσενικού στα τρόφιμα.

Για αναλύσεις βαρέων μετάλλων και άλλων επιμολυντών σε νερά και τρόφιμα, επικοινωνήστε μαζί μας waternet@ergastiria.gr 2107470500

LinkedIn