Εξαγορά ENGENE

28 Ιουλίου 20130

Στην πλήρη εξαγορά του εξοπλισμού των εργαστηρίων της εταιρείας ΕΝΤΖΗΝ Α.Ε. (ENGENE S.A.), ενός από τα πιο εξειδικευμένα εργαστήρια χημικών αναλύσεων, κυρίως στα αντικείμενα των φυτοφαρμάκων και των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, προχώρησε η εταιρεία μας «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.».
Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία μας αναδεικνύεται σε ένα από τα μεγαλύτερα και αρτιότερα εξοπλισμένα εργαστήρια μικροβιολογικών και χημικών δοκιμών σε νερά και τρόφιμα, στον Ελλαδικό χώρο.
Η πρωτοβουλία αυτή είχε αφετηρία στις αρχές της συνεπούς επιχειρηματικής διαδρομής, που έχουμε από καιρό αποφασίσει να ακολουθήσουμε, με απώτερο σκοπό να υλοποιήσουμε το όραμά μας για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου εργαστηρίου, που να καλύπτει τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών μας.
Τα «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», επεκτείνονται δυναμικά ακόμη περισσότερο στο χώρο των αναλύσεων τροφίμων και νερών. Επιπρόσθετος μοχλός στη δυναμική αυτή επέκτασή μας, οι νέες εγκαταστάσεις των εργαστηρίων μας στη Νέα Ιωνία, η καθολική εξαγορά όλου του εργαστηριακού εξοπλισμού της εταιρείας ENGENE SA, αλλά κυρίως η θέληση του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας μας [που έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 2 χρόνια], να αποτελέσει αρωγό στην υλοποίηση των οραμάτων μας.
Μέσα στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, η εταιρεία μας, «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», από το 1988 που ιδρύθηκε, τολμά ακόμα και σήμερα και επενδύει με ίδια κεφάλαια, τονώνοντας την επιχειρηματικότητα της χώρας με προστιθέμενη αξία στην τεχνική επάρκεια, την ποιότητα, το εύρος και την ταχύτητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών, με απώτερο σκοπό τη Διασφάλιση και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LinkedIn