ΕΕ: Αλλάζουν τα μέγιστα επίπεδα διοξινών στα τρόφιμα

6 Φεβρουαρίου 2023
ΕΕ: Αλλάζουν τα μέγιστα επίπεδα διοξινών στα τρόφιμα – Ο Κανονισμός 2022/2002 της 21ης Οκτωβρίου.
Τα όρια επεκτείνονται και σε άλλες κατηγορίες τροφίμων για τις οποίες έως τώρα δεν είχε καθοριστεί ανώτατο όριο. Το μέγιστο επίπεδο για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα μειώνεται.

 ΠΗΓΗ: EUR-Lex – 32022R2002 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

LinkedIn
LinkedIn