Οι αξίες μας

Η επιτυχία της Eurofins AAL στηρίζεται στις παρακάτω αξίες:

  • Ποιότητα: Μέσω αυστηρών διαδικασιών ελέγχου, εξασφαλίζουμε την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών μας.
  • Εμπιστοσύνη: Η συνεργασία με κάθε πελάτη και συνεργάτη βασίζεται στην εμπιστοσύνη και την ειλικρίνεια, με στόχο το αμοιβαίο όφελος.
  • Καινοτομία: Έχοντας πάντα ως στόχο την εξέλιξη αλλά και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας επενδύουμε σε μηχανήματα νέας τεχνολογίας, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων αναλύσεων και μελετών.
  • Πρωτοβουλία: Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία στοχεύοντας πάντα στην πρόοδο των υπηρεσιών μας.
  • Ομαδικό Πνεύμα: Η βαθιά πεποίθηση μας πως η συνεργασία πάντα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα είναι ο λόγος που δίνουμε κίνητρα για να ενισχύσουμε την επικοινωνία και το διάλογο.
  • Ασφάλεια: Βασική μας φροντίδα είναι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, για αυτό και μεριμνούμε για τη διασφάλιση της.
LinkedIn
LinkedIn